1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 1. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Hello Archie BV, met vestigingsplaats Gentse Steenweg 117 nummer 13, 9160 Lokeren en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0767. 611.874 en met BTW nummer BE0767.611.874 (hierna verder opgenomen als Hello Archie).

Deze privacy policy bevat informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies er worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1. Hello Archie verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en uw e-mail.

1.2. Hello Archie kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. door uw registratie en gebruik van de Website;
 2. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden:

Hello Archie zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verbeteren van onze marketing activieiten, het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Hello Archie zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Hello Archie. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Hello Archie daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

2.2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing enkel en alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Hello Archie zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren,

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@helloarchie.com.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Hello Archie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Naam

Functie

_ab

Gebruikt in verbinding met toegang tot beheerder.

_secure_session_id

Gebruikt in verbinding met navigatie via een webwinkel.

Cart

Gebruikt in verbinding met winkelwagen.

cart_currency

Gebruikt voor de winkelwagen.

cart_sig

Gebruikt in verbinding met betaalpagina.

cart_ts

Gebruikt in verbinding met betaalpagina.

cart_ver

Gebruikt in verbinding met winkelwagen.

Checkout

Gebruikt voor het afrekenen.

checkout_token

Gebruikt in verbinding met betaalpagina.

Cookietest

Gebruikt voor navigatie in een webwinkel.

master_device_id

Gebruikt voor het inloggen van merchants.

previous_checkout_token

Gebruikt voor het afrekenen.

dynamic_checkout_shown_on_cart

Gebruikt bij het afrekenen.

previous_step

Gebruikt voor het afrekenen.

remember_me

Gebruikt voor het afrekenen.

Secure_customer_sig

Gebruikt in verbinding met klantaanmelding.

storefront_digest

Gebruikt in verbinding met klantaanmelding.

_shopify_country

Gebruikt voor het afrekenen.

_shopify_m

Wordt gebruikt voor het beheren van de privacyinstellingen van klanten.

_shopify_tm

Wordt gebruikt voor het beheren van de privacyinstellingen van klanten.

_shopify_tw

Wordt gebruikt voor het beheren van de privacyinstellingen van klanten.

_storefront_u

Wordt gebruikt om de accountgegevens van de klant bij te werken.

_tracking_consent

Traceringsvoorkeuren.

tracked_start_checkout

Gebruikt voor het afrekenen.

keep_alive

Gebruikt voor lokalisatie voor de koper.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

_ga

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

_gid

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

_gat

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt dit cookie de naam _dc_gtm_.

_gac_

Bevat campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, zullen Google Ads websiteconversietags deze cookie lezen, tenzij u zich afmeldt.

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmt

Wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken.

__utmb

Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmc

Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Vroeger werkte deze cookie in combinatie met de __utmb cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie/bezoek was.

__utmz

Slaat de verkeersbron of campagne op die verklaart hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmv

Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een ontwikkelaar de methode _setCustomVar gebruikt met een op bezoekersniveau aangepaste variabele. Deze cookie werd ook gebruikt voor de afgeschreven _setVar-methode. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmx

Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen.

__utmxx

Wordt gebruikt om de afloop te bepalen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

_opt_awcid

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn gekoppeld aan Google Ads Customer ID's.

_opt_awmid

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn gekoppeld aan Google Ads Campaign ID's.

_opt_awgid

Gebruikt voor campagnes gekoppeld aan Google Ads Ad Group-ID's.

_opt_awkid

Gebruikt voor campagnes gekoppeld aan Google Ads Criterion-ID's

_opt_utmc

Slaat de laatste utm_campaign-queryparameter op.

_dc_gtm_UA-#

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics script tag te controleren.

conversion.js, _gcl_aw

Met deze cookie kunnen we bijhouden of u een bestelling hebt geplaatst nadat u op een AdWords-advertentie hebt geklikt

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Fr

Bevat browser en gebruiker unieke ID combinatie, gebruikt voor gerichte reclame.

_fbp

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders

Tr

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden door derden adverteerders.

AA003

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt op de website, om de relevantie van advertenties te optimaliseren.

ATN

Target advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie.

https://cx.atdmt.com/

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee derde adverteerders de bezoeker kunnen benaderen met relevante advertenties. Deze koppelingsservice wordt geleverd door advertentiehubs van derden, die real-time bieden voor adverteerders mogelijk maken.

__kla_id

Traceert wanneer iemand via een Klaviyo e-mail naar uw website klikt

KL_FORMS_MODAL

Traceert wanneer iemand zich inschrijft (opteert in) op een formulier

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@helloarchie.com.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Thanks for joining the Hello Archie community! We hebben jou een e-mail verstuurd om jouw inschrijving te bevestigen.
Your e-mail address is probably already known to us
ico-collapse
0
Top
ic-expand
ic-cross-line-top